مراحل مختلف زدن ضربات تنیس | آکادمی تنیس شاهین
arrow

مراحل مختلف زدن ضربات تنیس(بخش دوم)


در ادامه مراحل زدن ضربه در تنیس در این مطلب به انواع حالت ایستادن و منطقه ضربه در تنیس می پردازیم.

حالت ایستادن

سه حالت ایستادن در تنیس وجود دارد ک باز ، موازی، بسته نامیده می شود.
حالت ایستادن باز
این حالت ایستادن در حال حاضر اکثرا در ضربه فورهند استفاده می شود و در زدن ضربه بکهند نیز روز به روز بر تعداد کسانیکه از آن استفاده می کنند، افزوده می شود‌. برای زدن یک ضربه با حالت باز پاها، پای عقب باید در امتداد حرکت توپ باشد و پای جلو به سمت بیرون بوده، شانه ها عمود به سمت تور می باشند، درست در تضاد با زدن توپ با حالت موازی که در آنها شانه ها عمود به تور است و پاها در امتداد مسیر توپ قرار دارند. با استفاده از حالت باز ما یک نیم قدم را کنتر برداشته و سریعتر می توانیم زمین را بعد از ضربه پوشش دهیم. با این حالت می توانیم بالاتنه را بیشتر بچرخانیم ک به ما قدرت بیشتری میدهد. حالت باز در بکهند بیشتر توسط بازیکنانی استفاده میشود ک بکهند دو دستی می زنند ولی این حالت ایستادن در میان کسانی ک بکهند یکدستی می زنند نیز در حال افزایش است.
حالت موازی
در این حالت پای عقب و جلو در یک امتداد و عمود ب تور هستند وزن بدن به سمت جلو و به جهتی ک شما به توپ ضربه می زنید منتقل می شود. این حالت برای تعادل و زدن یک ضربه کنترلی بسیار ایده ال است.
حالت بسته در این حالت پای جلو از پای عقب می گذرد و بدن شما نسبت به دیوار کنار زمین با زاویه قرار دار. این حالت نباید برای زدن ضربه فورهند استفاده شود بخصوص با گیریپ های ایسترن و سمی وسترن و وسترن. این حالت ایستادن معمولا تنها در بکهند موثر است و اولین انتخاب شما در صورت امکان در زدن بکهند بهتر است این حالت باشد‌‌.

منطقه ضربه
منطقه ضربه نقطه ای در جلوی بدن شما است که در انجا ب توپ ضربه می زنید. برای تداوم بیشتر در ضربات شما می بایست بهترین نقطه ضربه خود را پیدا کنید و بطور مداوم در آن منطقه به توپ ضربه بزنید. نقطه ضربه واقعی با توجه به ضربه ای که می زنید متغیر است. با این حال منطقه ضربه شما می بایست حداقل تغییر را داشته باشد. اساسا منطقه ضربه فاصله متناسب از بدن است که به شما این اجازه را می دهد خیلی راحت به توپ ضربه بزنید. بخاطر داشته باشید که قرار دادن بدن در یک موقعیت ایده ال برای زدن توپ هدف کلیدی در حرکت پاها است.
نظر خود را بنویسید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از
  • ارتباط با مدیریت: 09120331036
  • پست الکترونیکی: info@stacademy.ir

Powered by Shahin Akbari