حالات روانی بازیکنان موفق تنیس | آکادمی تنیس شاهین
arrow

حالات روانی بازیکنان موفق تنیس


روانشناسی تنیس
پژوهش ها (بنگرید به جکسون و سیکزنت میهالی، ۱۹۹۹) از سال ۱۹۸۰ به بعد ، نشان داده اند که پیوند تنگاتنگی بین مهارت های روانی و هیجانی با اوج عملکرد برقرار است. مثلا وقتی بازیکنان تنیس از اصطلاح حضور در محدوده (حضور همه جانبه) سخن میگویند، معمولا به زمانی اشاره میکنند که مهارت های هیجانی و روانی آنها برای رسیدن به اوج عملکرد با یکدیگر تعامل کرده اند. آمیزه ای از افکار و احساساتی را که بازیکنان تنیس در طی عملکرد عالی خود بیان میکنند، میتوان در نقل و قول زیر خلاصه کرد.
“وقتی انرژی داشتم و احساس قدرت می کردم، آرامش داشتم. از مسابقه تنیس لذت می بردم و از شکست نمی هراسیدم. در حقیقت، از درون احساس راحتی و آرامش می کردم و به نظر می رسید ضرباتم غیر ارادی اند. به سخن دیگر، به ضربات خود و آنچه باید انجام دهم، نمی اندیشیدم و رویداد ها و حرکات، طبیعی اتفاق می افتادند. ضرباتم شتاب زده نبودند و در حقیقت، طوری بود که هر توپی آهسته فرود می آید و احساس می کردم که کم و بیش می توانم هر کاری انجام دهم. کاملا درون مسابقه بودم؛ با این همه، تلاش نمی کردم خود آگاهانه متمرکز شوم. از هر چیزی آگاه بودم و هیچ موضوعی حواسم را پرت نمی کرد. می دانستم که مهم نیست ضرباتم را با چه شدتی بزنم؛ در هر حال، توپ ها در محل مورد نظرم فرود می آمدند. اطمینان داشتم که همه چیز تحت کنترلم است” (وینبرگ ۲۰۰۲ صفحه ۱۴)
البته معمول نیست که تنیس باز همه اینها را در یک لحظه احساس کند، ولی تحقیقات نشان داده اند که بازیکنان توانایی کنترل افکار و هیجاناتشان را با تمرین مداوم بدست می آورند و نوعی شرایط درونی به آنها اجازه می دهد تا توان بالقوه شان را به فعالیت برسانند. در این میان پرسش آن است که افکار و احساساتی که به عملکرد مطلوب می انجامند کدامند؟
۱-تعادل چالش-مهارت
۲-تلفیق آگاهی و عمل
۳-احساس اعتماد
۴- تمرکز کانونی
۵-اهداف واحد
۶-از دست دادن خود آگاهی
۷-لذت بردنتصویر بند انگشتی ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


نظر خود را بنویسید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از
  • ارتباط با مدیریت: 09120331036
  • پست الکترونیکی: info@stacademy.ir

Powered by Shahin Akbari