تلفیق آگاهی و عمل در روانشناسی تنیس | آکادمی تنیس شاهین
arrow

تلفیق آگاهی و عمل در روانشناسی تنیس


روانشناسی تنیس
تلفیق آگاهی و عمل زمانی روی می دهد که بازیکن احساس کند حرکاتش همانگونه است که باید باشد. بازیکنان تنیس، این احساس را با یکی دانستن خود و راکت پدید می آورند. چنان که راکت را جزئی از وجود خود و امتداد دستشان تصور می کنند.
یک بازیکن تنیس می گوید: “همه چیز خود به خود اتفاق می افتد؛ من فقط به توپ ضربه میزنم، اما واقعا به آن فکر نمی کنم. در واقع بازیکنان از حرمت بدون زحمت و تلاش اندک یاد می کنند”.تصویر بند انگشتی ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


نظر خود را بنویسید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از
  • ارتباط با مدیریت: 09120331036
  • پست الکترونیکی: info@stacademy.ir

Powered by Shahin Akbari