اندازه صفحه راکت تنیس | آکادمی تنیس شاهین
arrow

اندازه صفحه راکت تنیس


انواع اندازه صفحه راکت تنیس
اندازه سر راکت معمولا توسط سازنده های مختلف بطور متفاوتی بیان می شود، ولی بطور متوسط می شود از جدول ارایه شده در این پست که از هندبوک تنیس برداشت شده برای تعیین میزان سر راکت تنیس استفاده نمود. برای بدست آوردن اندازه راکت به “اینچ مربع” نیز روش های متفاوتی وجود دارد که یکی از روش های متداول و ساده آن نیز در زیر گفته شده است.
* برای بدست آوردن “اندازه سر راکت تنیس” با فرمول ارایه شده کافیست اندازه عرض و طول سر راکت(صفحه زه) از داخل (عرض و طولی که از نقطه مرکزی صفحه عبور کند و تا لبه های داخلی صفحه) را ضربدر عدد پی (۳.۱۴) نموده و تقسیم بر ۴ شود. اندازه سر راکت به اینچ مربع حاصل میشود!.

Head Size Mid Mid-Plus Oversize Super-Oversize
cm 600-625 630-685 690-740 760-810
Inches 93-97 98-106 107-115 118-126
Power Less Medium More Greatest
Control Best Good Less Least
Sweet Spot Small Medium Larger Largestنظر خود را بنویسید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از
  • ارتباط با مدیریت: 09120331036
  • پست الکترونیکی: info@stacademy.ir

Powered by Shahin Akbari